Disclaimer

Over deze websiteDeze website wordt uitgegeven door “BrugBorg.nl” te Groningen.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

BrugBorg.nl besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.

BrugBorg.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links (verwijzingen) naar websites van derden.

Links die in enige mate onrechtmatig of onwettig zijn of kunnen zijn worden op verzoek van belanghebbende onmiddellijk verwijderd.

Verenigingen die op www.brugborg.nl een link willen plaatsen vragen wij contact op te nemen via meekeren@home.nl .  Links van deze verenigingen kunnen alleen geplaatst worden op verzoek van het bestuur.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Rechten

BrugBorg.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te veranderen.

Aan de gegevens op de website van BrugBorg.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is mogelijk dat de op deze website genoemde namen van producten, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectievelijke ondernemingen.

© Copyright

Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, foto`s, illustraties, productnamen, logo’s etc.) is eigendom van BrugBorg.nl of van de respectievelijke eigenaren. De inhoud ervan mag niet worden (her)gebruikt, in originele of gewijzigde vorm, zonder schriftelijke toestemming van BrugBorg.nl.

Gastenboek

Berichten zonder afzender worden zonder pardon verwijderd.

Wanneer u meer informatie wenst over het gebruik van informatie en/of het verkrijgen van toestemming voor publicatie, neem dan contact op met:

meekeren@home.nl

Groningen

Copyright © BrugBorg.nl

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl