Home

Oosterhoogebrug is een voormalig dorp aan het Damsterdiep in de provincie Groningen in Nederland en een woonwijk in het oosten van de stad Groningen met 2.220 inwoners. Het voormalige dorp is genoemd naar de Hoogebrug. De tweede brug met die naam in de voormalige gemeente Noorddijk werd ter onderscheiding de Noorderhoogebrug genoemd.

De Hogerbrugge of Hoegerbrugghe wordt al in 1428 en 1434 genoemd. De brug werd hoog genoemd, omdat deze vaste brug boven de weg uitstak, zodat er met gemak schepen onderdoor konden varen.

Het is niet duidelijk waarop de naam slaat: op een brug die lag in het verlengde van de Stadsweg over het voormalig Selwerderdiepje, of op de brug in het verlengde van de Pop Dijkemaweg over het Damsterdiep. Enerzijds wordt gesteld dat het gebied tussen de Borgwal en de Hunze ooit in beheer was bij een leenman van de Utrechtse bisschop, Johan Huynge. Die moet overleden zijn vóór 1657. Van hem kocht de Groninger Raad een strook grond waarop ze de Stadsweg aanlegde. Met natuurlijk een brug over de Hunze. Maar er is geen reden aan te nemen dat de brug over de Hunze een hoogholtje is geweest. Temeer daar turfschepen al sinds aanleg van het Schuitendiep daarover voeren. De conclusie hieruit is dan ook dat de huidige Regattaklap de naamgever van het dorpje moet zijn. Daar valt het een en ander tegenin te brengen. Ten eerste zo Stad de Stadsweg 14 m breed maken wat het aannemelijk maakt dat er voordien een voet- en/of karrepad heeft gelopen. Ten tweede was ook enig land in beheer bij de familie Lewe, en als we globaal afschalen dat de borg op pakweg 200 m van de Stadsweg lag, liep dan echt de Stadsweg over het voormalig land van Huynge? Ten derde groef het Aduarder klooster al in de 13e eeuw in Everswolde turf af, dus vóórdat het Schuitendiep werd gegraven. Hun turfschepen kunnen indertijd alleen maar de route via de Hunze hebben genomen. Na aanleg van de rechtgraving zal op de voormalige doorwaadbare plaats bij de Vrijdema’borg’ een brug zijn geslagen wat dus alleen maar een hoogholtje kan zijn geweest, want turf wordt hoog opgetast op de platbodems. Deze drie punten maken het dan weer aannemelijk dat dit hoogholtje en niet de huidige Regattaklap de naamgever is van Oosterhoogebrug.

Op de eerste kaarten van het Kadaster rond 1830 zijn te Oosterhoogebrug slechts enkele huisjes ingetekend. In de jaren ’20 is al enige lintbebouwing aanwezig langs de trekweg (later de Rijksweg) en de Hoogeweg (later de Pop Dijkemaweg). In de jaren ’30 ontwikkelde de gemeente Noorddijk plannen voor een ambitieus uitbreidingsprogramma. In de wederopbouwjaren na de Tweede Wereldoorlog maakte het Groningse stadsbestuur hiertegen met succes bezwaar. Men betitelde de plannen van Noorddijk als ‘parasitair’. Als gevolg hiervan bleef de bouw beperkt tot het stuk tussen Pop Dijkemaweg, Rijksweg, Stadsweg en Leeuwenburgstraat. Tijdelijk hebben Groninger Boys nog in Oosterhoogebrug gevoetbald. Het dorpshuis Schakel dateert van de jaren ’60 en is voor een groot deel door de bewoners zelf gefinancierd.

Toen de stad begon te groeien, werd Noorddijk in 1969 alsnog geannexeerd. In het kader van de bouw van de wijk Lewenborg werden bestemmingsplannen opgesteld, die leidden tot nieuwbouwplannen in het dorpsgebied tot aan de hoogspanningsleiding. In de jaren ’80 volgde de wijk Ulgersmaborg. tegelijkertijd kwam er een aansluiting met de nieuwe Oostelijke ringweg; de Rijksweg werd verbreed met een ventweg. Het dorpsgebied tussen hoogspanningsleiding en ringweg is het laatst volgebouwd.

Ulgersmaborg is een wijk in het noordoosten van de stad Groningen. De naam is ontleend aan het hoofdelingengeslacht Ulgers en hun adellijke behuizing, de Ulgersmaborg, die in de 19e eeuw werd afgebroken. Deze borg bevond zich in de hoek tussen de Pop Dijkemaweg en het Meedenpad. Op die plek staat nu een paardenboerderij. Het buiten Zorgwijk lag daar, gezien vanuit het zuidwesten, direct achter. De beide borgterreinen worden nu gescheiden door de Oostelijke Ringweg.

Ulgersmaborg ligt tussen het gebied Kardinge en de Oosterparkwijk. De wijk stamt uit de jaren ’80. Het is een echte gezinswijk met vele gezinswoningen en speelruimten. De dichtstbijzijnde basisschool is in het voormalige dorp Oosterhoogebrug, dat tegen de zuidkant van Ulgersmaborg aan ligt. Alle straten in deze wijk zijn vernoemd naar planten, zoals dragon, gentiaan, koriander en tormentil.

Oorspronkelijk werd met Ulgersmaborg het gebied tot en met de huidige wijk De Hunze aangegeven. Deze naam was, in het kader van het structuurplan Noorddijk, gegeven aan het tussengebied; het middengebied lag aan de andere kant van de huidige ringweg, toen nog (aan te leggen) interstadsdeelweg genoemd. De huidige wijk werd (en wordt) hierbinnen aangegeven met de term Ulgersmaborg-zuid. Volgens de bestemmingsplannen moest het een menggebied worden van wonen en werken met vooral veel groen. Maar door allerlei oorzaken, waarvan de tegenvallende verkoop van grond voor kantoorbouw de belangrijksten waren, doemden miljoenenverliezen op. Daarom werd in allerijl besloten om het (recreatief) groen en bedrijfsgebied te gaan bebouwen en de bebouwing ook dichter op elkaar te zetten. De wijkbewoners waren hier nogal ontstemd over, maar kregen de kinderboerderij ‘beestenborg’ als zoenoffer. Vooral in het begin, toen de aansluiting op de oostelijke ring nog niet gereed was, heeft de wijk veel last gehad van verkeer dat van de stad op en neer naar Lewenborg forensde. Ook de route die de bus door de wijk zou moeten volgen is een gevoelig strijdpunt geweest: de winkeliersvereniging Lewenborg sponsorde zelfs het verzet tegen het opheffen van de lijn naar hun wijk. Sinds kort mag de jaarlijkse volleybalwedstrijd zich in een revival verheugen en lijkt het jaarlijks terugkerende nieuwjaarsvuur op de hoek van de Akeleiweg en de Kamilleweg het enige te zijn dat de gemoedelijke rust van het wijkje verstoort.

(bron: Wikepedia)

 5,080 total views,  23 views today